ŠKAUTFSKÝ DEN 2013

Volný čas
Tři století Kouniců. Veselá akce pro děti, mládež aj široké měšťanstvo. 14.00 hodin – hry a zážitkové aktivity v parku. 17.00 hodin – papírová bitva za muzeem. Park u muzea.

Termíny