DOBOVÉ KNIHY

Volný čas
Z pozůstalosti hraběte Kounice, výstava knih z 19. a 20. století. Knihovna Františka Kožíka – oddělení pro dospělé.

Termíny