Zajímavé kapitoly z dějin Kroměříže

Volný čas
Přednáškový cyklus podzim 2013 vždy ve čtvrtek v 17.00 v přednáškovém sále kroměřížského archívu.

Termíny