KRÁSA ROKOKOVÉ MÓDY ANEB DOZVUKY AMADEA

Volný čas
Výstava rokokových oděvů Justyny Sepial-Rychlik a Hany Poláškové-Wincorové. Vernisáž se koná v neděli 8. 9. 2013 v 15:00 hodin v Muzeu Kroměřížska.

Termíny