Evropský týden mobility 2013- BEZPEČNOST DĚTÍ V DOPRAVĚ

Volný čas
Akce pro školy pořádaná Českým červeným křížem. Bude probíhat podle harmonogramu dojednaného mezi pořadatelem a jednotlivými školami. Pořádá Český červený kříž, Oblastní spolek Kroměříž.

Termíny