PENÍZE HABSBURSKÝCH PANOVNÍKŮ 1526–1918

Volný čas
Výstava Muzea Prostějovska, p.o. mapuje jednotlivé ražby z Čech, Moravy a Slezska od císaře Ferdinanda I. až po císaře bl. Karla I.

Termíny