Černé mléko

Divadlo
Hermanisovo hledání ztracené lotyšské identity. Nachází ji na venkově, kde doposud přetrvává tradiční způsob života. Základem scénáře jsou skutečné vesnické příběhy, pravé Lotyšsko tu předsta-vují nejen vesničani, ale i jejich zvířata. Proto je Hermanisova inscenace taky o kravách.
Termíny