Kresba v pohybu - Drawing in Motion

Divadlo
Vizuální básně o člověku a zvířatech. Loutková hra na iPadu. Jedinečnost představení je v tom, že kresba, která je normálně statická se dává do pohybu a před očima se mění. Před divákem se setkává několik uměleckých médií: iPad, živá kresba, pohyb, tanec, stínohra, loutky a projekce.
Termíny