Milli Janatková

Hudba
Její tvorba se pohybuje od jazzu a latinsko-amerických rytmů přes experimentální elektroniku až k ambientu a world music. Základními prvky jejího vyjádření jsou hra s rytmy, dechem a celým tělem, perkuse hrané „na cokoli“.
Termíny