Speciální komentovaná prohlídka

Volný čas
Specializovaná prohlídka zaměřená na historii a význam sálu předků jako mimořádné památky evropské barokní architektury.Prohlídka zahrne interiér a terasy, ale i sklepní prostory, půdu a krov. Provádí kastelánka zámku.
Termíny