Vytrvalý princ

Divadlo
Bezmála čtyři sta let staré drama v moderní, dynamické interpretaci. Barokní autor zachytil přejede-nou společnost, která se bojí o svůj blahobyt. Je plná zášti vůči odlišnosti – střetává se v ní křesťan-ský svět s islámem. Princ chce politikaření a válčení ukončit. Páclova inscenace klade řadu nepříjemných otázek, týkajících se věrnosti ideji, fanatismu, stálosti v milostných a přátelských vztazích, zneužití moci.
Termíny