Mladí lvi v kleci

Výstava
Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků v Československu 20. a 30. let 20. století. Výstava nabízí realismy a expresionismy meziválečného období v celé šíři jejich dnešního chápání. Prezentována je malba, plastika, kresba, grafika, plakát a výběrově umělecké řemeslo.
Termíny