Postavení člověka v přírodě

Volný čas
Přednáší Mgr. Marek Orko Vácha, PhD., římskokatolický kněz, pedagog a spisovatel; Madagaskar - cestopis RNDr. Vladimíra Lemberka, zoologa a cestovatele.
Termíny