XII. květinové odpoledne s módní přehlídkou

Volný čas
Netradiční květinová vazba – prodejní ukázka výrobků klientů chráněných dílem o. s. OKNA – módní přehlídka společenských šatů. Moderuje Michal Arnošt
Termíny