Opera v Salmovské aneb Dita Brlicová Rozumková zpívá slavné operní árie za klavírního doprovodu Vratislava Jambora

Hudba
Termíny