Křeslo pro Moniku Absolonovou

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, zpěv Monika Absolonová.
Termíny