Ptáci se vracejí

Výstava
Výstava si klade za úkol seznámit širokou veřejnost s tím nejzajímavějším, co o ptactvu Chebska za uplynulá století víme. Základním výstavním prostředkem jsou velkoformátové fotografie ptáků v přirozených biotopech Chebska a dermoplastické preparáty (lidově vycpaniny) nejvýznamnějších druhů západních Čech. To vše je doplněno historickou dokumentací od Dětmara Jägera, Karla Brože, Františka Lagarde (1928–2011), Tomáše Tymla, Aleše Jelínka a dalších.
Termíny