La Scena Barocca

Hudba

La Scena Barocca je projekt plný vypjatě bouřlivých emocí odrážejících se v programní hudbě a italských operních áriích vrcholného baroka. Podtitul „hudební afekty a efekty barokního divadla“ jej vystihuje věrně. Členové instrumentálního ansámblu Victoria se svojí zakladatelkou, sopranistkou Viktorií Dědečkovou, patří k renomovaným a uznáváným mladým umělcům v oblasti historicky poučené interpretace tzv. staré hudby. V jejich podání budou na kopie dobových nástrojů ke slyšení skladby G. F. Händela, A. Vivaldiho, N. Porpory, C. Grauna a C. P. E. Bacha.

Akce se uskuteční v neděli 22. září 2013 v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí (Jilská 7a, Praha 1), který věrně dokreslí atmosféru koncertu. Jednotné vstupné činí 200 Kč. Bližší informace na info@victoriachorus.com

Termíny