Odborná konference Kulturní krajina západních Čech

Volný čas

Dne 25.9.2013 se bude konat v domě U Zlatého slunce v Plzni konference, kterou pořádá plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu a která se zaměří na ochranu kulturní krajiny v západních Čechách a soudobé trendy v péči o ni. Na konferenci, kterou zahájí ředitel ú. o. p. v Plzni Národního památkového ústavu J. Kaigl, vystoupí se svými příspěvky odborníci, kteří se zabývají kulturní krajinou z různých úhlů pohledu včetně vědecké práce a práce projektanta.


Konference se bude konat v přednáškovém sále domu U Zlatého slunce – ve sklepě budovy v Prešovské ul. 7 v centru města Plzně, kde sídlí územní odborné pracoviště v Plzni Národního památkového ústavu, od 9 do 15.30 hod s přestávkou na oběd.

 • Během konference bude k dispozici drobné pohoštění.
 • Oběd a parkovací místa nejsou pořadatelem konference pro její účastníky zajišťovány.
 • Vstup na konferenci je volný.
Program

Podrobný program ke stažení: PDF.

 • Územní památková ochrana kulturní krajiny v ČR (B. Pacáková)
 • Metody poznávání kulturní krajiny (A Salašová)
 • Krajina ovlivněná hornickou činností (O. Malina)
 • Krajina ovlivněná působením kláštera cisterciáků v Plasích (I. Bukačová, J. Fák)
 • Regenerace zámeckého parku Hradiště v Blovicích (J. Kohlová)
 • Krajinářské úpravy jako pozůstatek hospodaření Černínů z Chudenic (M. Šantrůčková)
 • Regenerace parkových úprav okolo loveckého zámečku Diana z pohledu projektanta (T. Jiránek)
 • Rozvoj rekreační oblasti Bolevecké rybníky (I. Tolarová)
Termíny