Krása rokokové módy aneb dozvuky Amadea

Výstava
Výstava rokokových oděvů Justyny Sepial-Rychlik a Hany Poláškové-Wincorové.
Termíny