Obchod a reklama za 1. republiky a protektorátu

Výstava
Exponáty pocházejí ze soukromé sbírky Karla Hodera st. a ze sbírky Muzea Blansko.
Termíny