Aby léky pomáhaly

Volný čas
Přednáška Mgr. Tomáše Cikrta o správném zacházení s léky.
Termíny