Alchymie lásky

Volný čas
Z renesanční a barokní poezie alžbětínské Anglie a z dobových skladeb pro sólovou loutnu připravili a účinkují Alfred Strejček – přednes a Jindřich Macek – loutna.
Termíny