ŘEKNI NĚCO / Boca Loca Lab

Divadlo

Kavárna či bar. Tři ženy a tři muži spřádají neustále se proměňující pavučinu vztahů: muž a žena, muži spolu a ženy spolu, všichni proti jednomu, vůdce a tlupa, skupina haštěřivců, zamilovaná dvojice, …

Vše se ale děje v náznaku, jako kdyby šlo o kolektivní paměť, z níž se vynořují archetypální obrazy.

 

Mluví se soustavně, přesto však nezazní jediné konkrétní slovo: komunikuje se chrčením, bručením, cvrlikáním, scatováním, polozpíváním, rytmizováním, pokřiky a výkřiky. Vzniká tak zvláštní divadelní jazyk na pomezí mluvy a zpěvu, rozehraných výstupů a hudebních ploch, jazyk směšnosti, na niž se rychle zvykne.


Boca Loca Lab

Divadelní skupina, kterou v roce 2007 založil režisér a autor Jiří Adámek. Smyslem je realizace scénických forem, které v sobě propojují divadelní a hudební postupy. K výrazným rysům vytvořených projektů patří hudebně komponovaná struktura, minimalistické herectví, zvláštní přístup k jazyku (fragmentarizace slov, rytmizace textu, hra s poloabstraktními shluky slabik a hlásek) a využívání mikrofonů.

 

Účinkují

Podpora:

Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře.

Scénář a režie: Jiří Adámek

Scéna: Darina Giljanovič

Kostýmy: Ivana Kanhäuserová

Dramaturgie: Martina Musilová

Trénink: Zuzana Sýkorová

Produkce: Jedefrau org
Účinkují: Dora Bouzková, Petra Lustigová, Barbora Mišíková, Pavol Smolárik, Daniel Šváb a Petr Vančura

Termíny