ZBYŠEK SION

Výstava

Zbyšek Sion: život v Poličce, v Praze a ve světě imaginace

V Poličce se narodil do válečného času, jehož konce se již nedožil jeho otec - účastník domácího odboje. V Poličce poznal malíře Josefa Václava Sílu. V Poličce získal první základní informace o výtvarném umění od svého staršího bratrance, historika umění, Otakara Aleše Kukly. Do Poličky se stále vrací. V Praze ukončil akademii – absolventskou prací „Řeka Styx“. V Praze vystavoval své strukturálně abstraktní práce v roce 1960 na neveřejné – přesněji tajné - výstavě „Konfrontace II.“  Obraz „Situace (Jak vychovávat klackem)“ na II. pražském salónu v roce 1969 se úřadům jevil být v rozporu s kulturní politikou socialistického státu a způsobil, že autor upadl v nemilost. Ve světě imaginace prožíval svobodu. Pohyboval se od nezobrazujícího umění k návratu figury a grotesknosti a nejnověji opět k abstrakci. Informelní malba, na rozdíl od 60. let, není vršena na sebe ve vyšších vrstvách, ale je rozkládána do plochy. K vyjádření užívá výraznou barevnost a geometrické obrazce.

V roce 1967 byl vybrán na 2. světové bienále mladých umělců v Paříži a při té příležitosti poprvé navštívil Francii. Mimo mnohé jiné prezentace byl v roce 1969 zastoupen v Kolíně n. Rýnem na výstavě „Surrealismus in Europa“ a v roce 1987 v Retretti ve Finsku na výstavě „Surrealismus“ (na výstavách byl zastoupen i Salvador Dali, Max Ernst, Giorgio de Chirico, René Magritte, Joan Miró, Josef Istler, Bedřich Dlouhý, Mikuláš Medek, František Muzika, Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, Jaroslav Vožniak).

„... nemohu „vysvětlit“ své obrazy. Symboly žijí svým vlastním životem. Přesáhnou svého tvůrce a stanou se neuchopitelnými ...“. Nehledejme z labyrintu symbolů, pocitů a souvislostí zbytečně složitou cestu. To, co bychom popisovali komplikovanými slovy, se snad skrývá kdesi v prostoru a čase mezi vodami zapomnění a branou nicoty. Jakkoliv to není na první pohled patrné, vyprávějí obrazy Zbyška Siona i o soucitu a naději.

 

Vernisáž proběhne, za účasti autora, ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v sobotu 7. září ve 14.00 hod. Výstava potrvá do 20. října.

Termíny