Výstava karikatur francouzských politiků

Výstava
U příležitosti konání 4. ročníku mezinárodního festivalu „Liberecký flašinetář 2013" vznikla komorní výstava karikatur francouzských politiků, které byly uveřejněny v letech 1870–1909 v dobovém tisku. Sjednocujícím prvkem všech vystavených exponátů je motiv tehdy oblíbeného nástroje, flašinetu. Na výstavě můžete zhlédnout jak originály dobových novin a časopisů, tak i jejich barevné reprodukce.
Termíny