Sun dance

Volný čas
Sun dance je indiánský náboženský obřad, na který se sjíždí mnoho původních indiánských kmenů a zástupců, zejména z oblasti severoamerických plání. Celý několikadenní obřad je svázán mnoha rituálními a náboženskými pravidly, která zahrnují tanec, hladovění a propichování kůže. Cílem je modlitba účastníka, ve které za cenu vlastního utrpení přivolává štěstí nebo prospěch pro svou rodinu, komunitu a svět.Obřady jsou přístupné pouze na pozvání, a v novodobé historii se jich účastnilo jen velmi malé množství osob mimo původní indiánské kmeny.
Termíny