Keltové v Čechách

Výstava
Výstava vás seznámí s životem lidí, kteří obývali naše země před dvěma tisíci lety. Součástí výstavy jsou archeologické nálezy keramiky či kovových nástrojů nebo žernovu. Archeologické nálezy většinou pochází ze známých středočeských oppid Závist u Zbraslavi nebo Stradonice u Berouna. Na velkých panelech se můžete seznámit s dávnou kulturou keltského kmene Bójů, který dal také naší zemi název, tj. Bohemia. Na výstavě také uvidíte model typiského keltského obydlí a také palisády, kterými opevňovali svá sídliště - oppida. Zajímavý je i model keltského hrobu.
Termíny