Památky očima mladých

Výstava
Jednotlivé části putovní výstavy vítězných prací celorepublikové výtvarné soutěže, kterou zapůjčilo město Kutná Hora. Díla lze shlédnout ve čtyřech objektech města Pardubice zapojených do letošního ročníku Dnů evropského dědictví (Východočeské muzeum v Pardubicích, Galerie města Pardubic, Východočeská galerie v Pardubicích, Machoňova pasáž).
Termíny