Příběh ze života - žil jsem dva roky v Kambodži

Volný čas
Cestopisná beseda s Janem Blažíčkem.
Termíny