Martin Rasp: Nehledám, nacházím

Výstava
Rakouský umělec Martin Rasp (1940-2012) pracuje s materiály nejrůznějšího původu a charakteru, s cílem podtrhnout jejich vzájemné napětí a spojit různé polohy skutečnosti v jediném díle. Tato idea souvisí s tradicí klasické moderny, počínaje kubistickou koláží, přes Duchampovy ready mades – v asamblážích a objektech Martina Raspa nabývají jím použité relikty každodenního života nové významy, stávají se symboly života a jeho proměn. Stejně důležitý jako výsledné dílo, které je metaforou umělcových životních pocitů představ a snů, je samotný proces jeho vzniku.
Termíny