Pohádka a skutečnost

Divadlo
Hra přibližuje skutečný život babičky Boženy Němcové Magdaleny Novotné-Čudové.
Termíny