Putování za poznáním II.: Exkurze nejen na středověkou tvrz ve Vyšehořovicích

Volný čas, Pro děti, Turistika, Kurzy, vzdělání, konference
2013 Putování za poznáním II.: Exkurze nejen na středověkou tvrz ve Vyšehořovicích Putování za poznáním II.: Exkurze nejen na středověkou tvrz ve Vyšehořovicích

Termín akce: 21. 09. 2013
Čas: 10:00

sraz v 10:00 ve Vyšehořovicích před tvrzí

Druhý díl cyklu „Putování za poznáním“ představí práci historika zaměřenou na stavební památky. Alespoň jeden historicky cenný objekt najdeme téměř v každé vsi – ovšem středočeská ves Vyšehořovice může prezentovat celou škálu staveb od drobných sakrálních až po středověkou tvrz. Řada místních památek je opravována a v této souvislosti probíhají archeologické i archivní výzkumy. Během exkurze se seznámíme s možnostmi rozvoje poznatků regionální historie jak přímo v terénu, tak bádáním v archivních pramenech. Základní informace k tvrzi získáte na www.vysehorovickatvrz.cz

Exkurzi povede Martin Hůrka, historik Muzea Říčany

Cena exkurze 50 Kč

Nutná rezervace na telefonu 604 237 175 nebo e-mailu: martin.hurka@muzeum.ricany.cz

Termíny