Festival lokální ekonomiky

Dvoudenní konference o lokální ekonomice pro laickou i odbornou veřejnost se bude za účasti zajímavých hostů zabývat otázkami, jak praktikovat lokální ekonomiku, tzn. jak zajistit pracovní uplatnění pro místní lidi, jak se vypořádat s ekonomickými a sociálními problémy v regionu, jak efektivně podnikat, aj. Doporučujeme zejména pro zástupce obcí, neziskových organizací a vzdělávacích institucí. Proč se Festival lokální ekonomiky pořádá? Regiony Děčínsko a Šluknovský výběžek patří již několik let mezi oblasti s největšími hospodářskými a sociálními problémy v České republice. Četné výzvy zástupců místních samospráv, institucí a organizací (směřující k vedení Ústeckého kraje a k vládě) žádající řešení situace nebyly vyslyšeny. To logicky vyústilo v aktivizaci místní občanské společnosti, která se snaží jít vlastní cestou po vzoru četných západoevropských vzorů. V duchu hesla „když nám nikdo nepomůže, pomůžeme si sami“ nyní hledáme cesty k hospodářskému oživení. Ukázalo se, že těchto cest je mnoho, nicméně všechny vedou ke společnému cíli, jímž je vytvoření optimálně soběstačné lokální ekonomiky. Cítíme velkou potřebu nashromáždit informace a zkušenosti, abychom si vybrali cestu pro náš region nejschůdnější a nejefektivnějsší. Zároveň věříme, že tyto informace mohou pomoci lidem z jiných oblastí. Proto jsme se rozhodli svolat konferenci o lokální ekonomice, aby lidé mohli důležité poznatky rychle sdílet, šířit a posléze uplatňovat ve své praxi. PREZENTAČNÍ TRH REGIONÁLNÍCH POTRAVIN A VÝROBKŮ Stánkový prodej prvotřídních regionálních potravin, rukodělných výrobků i průmyslových produktů, které pocházejí z děčínského regionu. Budou se zde prezentovat místní farmáři, řemeslníci, umělci i příležitostní výrobci. Možnost seznámit se s kvalitním zbožím, které je možno nakoupit přímo u místního podnikatele, řemeslníka nebo farmáře. 9:00 - Zahájení trhu úvodním slovem pořadatele 9:30 - Žehnání dobré úrodě a dobrému obchodu 12:00 - Lokální oběd v restauraci klubu Střelnice 13:00 až 15:00 - Farmářský víceboj varnsdorfských Strongmanů: Farmářská chůze, zdvih klády, tahání valníku. 16:00 - Ukončení trhu a Soutěž o rodinný voucher na raft v labském kaňonu. PŘEHLÍDKA REGIONÁLNÍ KULTURY Ukázky umění kulturně činných jednotlivců i skupin z mikroregionu Varnsdorf a jeho okolí. Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, fotografie a jiné. Kulturní program se bude prolínat trhem spolu s ukázkami vystoupení místních zájmových skupin, jako jsou například Strongmani, modeláři, tanečníci. 10:00 - Zahájení kulturního programu 21:00 - Proč je v noci tma - populární přednáška vedoucího hvězdárny a planetária v Mostě - zajímavosti a poznatky z okolní Sluneční soustavy a úkazy do konce roku na naší obloze.  

Termíny