Napětí

Výstava
Výstava objektů V. Vondrejse a abstraktních obrazů keramika J. Pešty.
Termíny