Romeo a Julie (ve)dle Romia und Juliety

Divadlo
Opuletntně sousedská úprava slavné tragédie. První inscenace překladu Jany Altmanové, ve které se sváří rodiny Mundigů a Kapoletů, tragično s komičnem, cit a pragmatismus, pohyb a slova, postupy barokního a alžbětinského divadla.
Termíny