Psychiatrická léčebna ve fotografiích

Výstava
111 let psychiatrie v Jihlavě.
Termíny