Dobrý den stromy

Výstava
Josef Ruszelák narozen 16. 6. 1938 v Nětčicích, dětství prožil v Těšnovicích u Kroměříže. Od roku 1946 žije a tvoří ve Zlíně. Po absolvování Uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti v roce 1957 nastupuje jako výtvarník ve zlínském divadle, kde jako grafik upravil stovky divadelních programů, plakátů, využil příležitosti vytvořit i scénické výpravy, zejména k pohádkám a do Divadélka v klubu. Souběžně s divadelní prací stále maloval a vytvářel grafické listy. Jako grafik spolupracoval s významnými kulturními institucemi, upravoval knihy, knižní obálky bibliofilie, firemní prospekty i značky. Vytvářel ilustrační doprovody básnických sbírek pro významná nakladatelství. ( Odeon, Čs. Spisovatel, Blok ...) Jako výtvarník „ochutnal“ i spolupráci na trikovém filmu ve zlínských filmových ateliérech. Mnoho let spolupracuje s Janáčkovou akademií v Brně na přípravě a grafické úpravě publikací. Po 35 letech odchází v roce1992 na „volnou nohu“, aby se mohl konečně věnovat hlavně volné tvorbě. Uspořádal od roku 1962 na 80 samostatných výstav, zúčastnil se víc jak 100 výstav kolektivních.
Termíny