Hlavní program Hulínských svatováclavských hodů

Volný čas
V letním kině Hulín koncert HANÁCKÉ DECHOVÉ HUDBY HULÍŇANÉ, vystoupení taneční skupiny TRICK Hulín, QUEEN REVIVAL band.

Termíny