V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ - odpoledne plné her, zábavy a hudby

Volný čas
Charitativní odpoledne plné her a zábavy spojené s celorepublikovou sbírkou na pomoc nevidomým dětem a dospělým. Jako host vystoupí pěvecký sbor ZŠ Huslenky Chrobáci s minioperetkou O dvanácti měsíčkách přijďte i Vy, pomůžete dobré věci a zažijete báječné odpoledne v knihovně!

Termíny