Jídlem v boji s nadváhou

Volný čas
Přednáška s následnou besedou s poradkyní pro zdravý životní styl Pavlínou Macháčkovou.

Termíny