Sochařské sympozium

Volný čas
Účastní se jej 4 výtvarníci rozličného zaměření. Výsledky děl vzešlých ze sympozia budou za účasti autorů představeny v neděli od 8. září od 18.00 na Panském dvoře.

Termíny