Záznam baletu / Labutí jezero / Swan Lake

Volný čas
Balet / záznam z Mariinského divadla v Petrohradě, délka: 215 minut včetně dvou přestávek, přístupný bez omezení, vstupné: 200Kč. Hudba: P. I. Čajkovskij Nejoblíbenější klasický balet Labutí jezero je příběh s tajuplným a dramatickým příběhem prince Siegfrieda a labutí princezny Odetty, příběhem jejich lásky a souboje se zlem. Čajkovského úchvatná hudba spolu s jedinečnou choreografií Ivanova a Petipy představuje baletní soubor Mariinského divadla v plné kráse. DĚJ BALETU I. dějství 1. scéna: Zámecká zahrada Princ Siegfried slaví se svými přáteli dosažení plnoletosti. Hosté připíjejí na jeho zdraví a šašek všechny baví svými kousky. Je ohlášen příchod princovy matky vladařky. Je rozmrzelá princovým lehkomyslným chováním. Princ jí předává na usmířenou kytici růží. Princova matka odchází a zábava může pokračovat. Sešeří se. Hosté odjíždějí a princ se sám potuluje zahradou. Na obloze se objeví hejno labutí. Prince k nim cosi přitahuje, budí v něm loveckou vášeň. Vezme luk a odchází do hloubi lesa. 2. scéna: Lesní jezero v noci Bílé labutě plavou po jezeře blízko břehu. Jsou to dívky, zakleté zlým kouzelníkem Rudovousem. Pouze v noci mohou získat lidskou podobu. Jejich zakletí může zrušit pouze oddaná láska. Přichází Siegfried. Zamíří na blížící se labuť. Ta se v tom okamžiku promění v krásnou dívku – Odettu, královnu labutí. Odettina krása prince okouzlí a snaží se ji chytit, ta mu však unikne a ztratí se mezi ostatními dívkami. Siegfried běží za Odettou a přísahá jí věčnou lásku a věrnost. Odettino srdce je rovněž láskou zasaženo. Svítá, Odetta se něžně se Siegfriedem loučí a na jezeře je vidět odplouvající hejno labutí. II. dějství 3. scéna: Ples v zámku Siegfried si musí zvolit nevěstu mezi dívkami, které byly pozvány na ples. On se však k nim chová chladně, myslí jen na Odettu. Jedině z matčina donucení neochotně s dívkami tančí. Té, pro niž se rozhodne, má předat kytici. Nemůže se rozhodnout, ale v tom zazní heroldova fanfára, ohlašující nové hosty – je to kouzelník Rudovous s dcerou Odilií. Princ je překvapen její podobou, neboť kouzelník v zájmu svého plánu propůjčil své dceři Odettinu tvář. Podle Rudovousova plánu se tak princ do Odilie zamiluje a tím poruší slib věčné lásky Odettě. Ta pak zůstane navždy v kouzelníkově moci. Odilie Siegfrieda svádí, princ je fascinován jejím půvabem. Oznámí matce, že si vybral krásnou Odilii za nevěstu. Kouzelník Rudovous jásá. Náhle se Siegfriedovi zjeví za zámeckým oknem obraz bílé labutí dívky a princ pochopí, že porušil slib. V zoufalství běží k jezeru a hledá milovanou Odettu. III. dějství 4. scéna: Na břehu jezera, v noci Labutí dívky truchlí, od Odetty se dozvěděly, co se stalo. Přibíhá Siegfried. Prosí Odettu, aby mu odpustila a ujišťuje ji svou nekonečnou láskou, objevuje se však kouzelník, svolává černé labutě a vyvolává bouři, která má Odettu a Siegfrieda zničit. Siegfried bojuje s Rudovousem. Neohroženě se mu postaví a zlomí mu křídlo. Kouzelník padá, jeho moc zmizela a umírá. Láska přemohla zlé kouzlo. Vychází slunce, září na prince a Odettu a také na dívky, které Siegfried vysvobodil.

Termíny