Evropská noc pro netopýry

Volný čas
Akce je určena široké veřejnosti, která má možnost seznámit se těmito zajímavými tvory, s jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Tuto noc na mnoha místech Evropy probíhají veřejné přednášky o netopýrech, lidé mají možnost zjistit jak a čím jsou netopýři ohrožováni a kde oni sami mohou být nápomocni při jejich ochraně. Mají příležitost se netopýrů dokonce i dotknout a … možná změnit své dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce. V České republice ENN probíhá s pravidelností již několikátý rok. Do zlínského kraje však tato akce zavítala poprvé až letos. Neváhejte a přijďte na atraktivní přednášku, vedenou doc. Zdeňkem Řehákem, předním evropským odborníkem z Masarykovy univerzity v Brně. Po přednášce bude následovat procházka zámeckým parkem spojená s pozorováním a detekováním těchto zvířat. A budete udiveni, jak blízko nás netopýři žijí.
Termíny