Dny evropského kulturního dědictví

Volný čas
Mimořádné zpřístupnění objektu Dolního zámku, kde se až do roku 2009 nacházel depozitář Moravského zemského archivu v Brně a v současné době probíhají přípravné práce na adaptaci objektu pro účely Centrálního depozitáře NPÚ.
Termíny