Náchodské kuronské slavnosti

Volný čas
VII. ročník Kuronských slavností na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona v areálu zámku. Čeká na vás bohatý kulturní program - hudba, divadlo, dětský program, stánkový prodej, večerní prohlídky zámku.
Termíny