Vetenglovi a hosté

Výstava
Jako doprovodnou akci Hrnčířských trhů připravilo občanské sdružení Nefosin, což je zkratka pro NEFOrmální Sdružení INdividualistů, zajímavou výstavu. Neformální výstava nabídne práce autorů z okolí Plzně a Roudnice nad Labem. Svou kresbu a grafiku představí Luboš Vetengl, student Akademie výtvarných umění v Praze. Dalším z autorů je Bartoloměj Šterba, sochař a v poslední době i řezbář. Díla vystaví i jeho dcera restaurátorka Helena Štěrbová. Třetím z vystavujících sochařů je Luboš Čmejla. Ten tvoří nádherná díla především ze dřeva. V neposlední řadě se můžete těšit na tvorbu Luboše Zímy. Jeho oborem je restaurování, umělecké kovolitectví, kovařina a mnoho dalších řemesel. Fotografii představí na výstavě cestovatelka a fotografka Karla Colori a vášnivý milovník přírody Miloslav Košťák. Posledním vystavujícím bude keramik pocházející z Bulharska Lubomir Ivanov, jehož nádherná díla z keramiky nezapřou jeho původ.
Termíny