Židle v proměnách 20. století

Výstava
Výstava představuje kolekci židlí ze sbírkového fondu muzea. Velkou zásluhu na její tvorbě mají jednotlivci z řad veřejnosti i samotní designéři, kteří přispěli svými dary. Snahou muzea je rozšiřování sbírky. Proto má výstava kromě prezentačního a vzdělávacího poslání inspirovat další potencionální dárce, kteří by mohli přispět k rozšíření svébytné umělecké sbírky, jedné ze tří v ČR.
Termíny