Mikoláš Aleš v Plzni

Výstava
Výstava představí v novém souhrnu Alšova sgrafita a fresky, jimiž vyzdobil plzeňské domy postavené v letech 1892 až 1904 architektem Rudolfem Stechem. Vedle známých návrhů - kartonů s historickými, alegorickými i žánrovými tématy – budou především v části výstavy instalované v Západočeském muzeu poprvé k vidění také Alšovy předlohy k ornamentální výzdobě fasád či ojedinělé barevné návrhy objevené nedávno v muzejních sbírkách.
Termíny