Kotěra. Po stopách moderny...

Výstava
ýstava uspořádaná ke stému jubileu otevření královéhradeckého muzea představí genezi této výjimečné budovy v souvislostech, v nichž prezentována ještě nikdy nebyla. Výstava je koncipována jako příběh, který začíná ve Vídni devadesátých let 19. století, kosmo- politním centru monarchie, a končí v Hradci Králové dvacátých let minulého století, kdy se město Kotěrovou a Gočárovou zásluhou stalo vzorem. Na výstavě budou k vidění uni- káty ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové, ale také sbírky zapůjčené z vídeň- ského Muzea užitého umění, z pražské Národní galerie, Národního technického muzea, Uměleckoprůmyslového muzea nebo Muzea moderního umění v Olomouci.
Termíny